ČLÁNKY / BLOG

ŠPANIA DOLINA – HALDA MAXIMILIÁN

Viac ako 400tisíc metrov kubických nánosu sute zo šachty Maximilián v Španej doline. Presne je to 405 510. Neskutočné číslo, ktoré obsahuje zeminu, sutinu a kamene. Také číslo, ktoré vytvorilo obrovský kopec nad... READ MORE