.cenník fotoobrazov

  • na umeleckom plátne napnutých na drevenom ráme : 30x45cm [39€], 60x40cm [55€], 60x90cm [85€]
  • na papieri + kašírovanie na dosku: 30x45cm [30€], 60x40cm [45€], 60x90cm [70€]

.kontakt: hradisky@gmail.com (0907 057 405)