Kyjov, Nanebovstúpenie Pána
KAMENICKÝ HRAD
JAROVNICE, ŠARIŠSKÝ HRAD, KAPUŠIANSKY HRAD
Lysá stráž a Gregorovce
Spiaci mních
Srdcový strom pri Lipanoch
Kamenický hrad

mapa Spišsko-Šarišského medzihoria